Nowe przepisy dot. kas fiskalnych na rok 2020

Nowe przepisy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 675), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816) wprowadzają istotne zmiany w systemie kas fiskalnych, mianowicie przepisy okreslą od kiedy działaności gospodarcze będą musiały używać kas fiskalnych online.

Poniżej przedstawiamy terminy, w których firmy musza używać kas fiskalną z funkcją online:

  • od 1 stycznia 2020- świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

  • od 1 lipca 2020- świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

  • od 1 stycznia 2021- do świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu


Nasza firma posiada w swojej ofercie kasy fiskalne online. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny.

Telefon: (42) 633 80 00