Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii – InsERT GT, InsERT nexo orazInsERT nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:>

  • ” – funkcja nie jest realizowana przez program;
  • +” – funkcja jest realizowana przez program;
  • +/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • *” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Subiekta GT).

 

Subiekt

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Subiekta

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Hierarchiczne jednostki miary +/- +

+

Zamienniki asortymentu

+

Wiele oddziałów przedsiębiorstwa

+

Wielu dostawców asortymentu

+

Działy sprzedaży

+

+
Rozbudowane cenniki +/-

+

+
Faktura pro forma

+

+

Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień

+

Korekty dokumentów magazynowych

*

+

+
Sprzedaż z wielu magazynów

+

+

Rozbicie przyjęcia na partie

+

Sprzedaż z dostaw *

+

Rezerwacja dostaw w dokumentach

+

Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych

+

Przenoszenie kosztów składników na komplet (korekta kosztów składników, które zostały użyte w procesie kompletacji) +

+

Korekta kosztu dostaw

+
Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)

+/-

+

+
Promocje

+

Intrastat

+

Akcyza

+

Rozbicie płatności na raty +
Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np. zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)

+/-

+/-

+

Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)

+
Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)

+/-

+

+

Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)

+

Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+
Komunikacja plikowa w formacie EDI +

Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie danych

+

+

Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości

+/-

+ +

Rachmistrz

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rachmistrza

+

Zaawansowane pola własne *

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26 +/-

+

+

Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Kompensaty

+

+
Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Ewidencja faktur wewnętrznych

+

Noty korygujące

+

Naklejki

+

Rewizor

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rewizora

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

+

+

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg

+/-

+

+

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”

+

+

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/-

+/-

+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/-

+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/-

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

+/-

+

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26 +

+

Ewidencja remanentów

+

+

Ewidencja wyposażenia

+

+

Obsługa dowodów wewnętrznych

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Sprawozdania finansowe

+

+/-

+/-

Ewidencja faktur wewnętrznych

+

Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

+/-

+

+
Noty korygujące

+

Naklejki

+